Prevozi ADR

Varno, hitro in zanesljivo vas pripeljemo do cilja.

Našim strankam nudimo tudi prevozne storitve za blago, ki zahteva posebno rokovanje in spada v eno izmed skupin nevarnih snovi po ADR. (Accord Dangereux Routier oziroma Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti).

Naši izkušeni vozniki znajo ravnati z različnimi vrstami tovora, tudi takšnimi, ki zahtevajo posebno pozorno obravnavo, naša flota vozil pa tehnično omogoča zanesljiv transport snovi in predmetov, ki so spadajo pod ADR.